s                                   

گردش خونآرشیو

علل کهیر چیست؟

کهیر، حاصل آزاد شدن هیستامین و مواد دیگری از ماست سل های مجاور با عروق خونی کوچک است که منجر به استاع و نشت مایع از این عروق می شود. زمانی که مدت دوام کهیر بسیار کوتاه است (برای مثال چند روز)، احتمال اینکه علت آن مشخص...

علل بیماری قلب و عروق

قلب و عروق ‏بیماری قلب از کشنده ترین امراض است و حتی از سرطان نیز بیشتر قربانی می گیرد. علت سی وشش درصد درصد ومیرها، امراض قلبی و گردش خون می باشد. این بیماری فکر دانشمندان را کاملا به خود مشغول داشته و سالیان درازی است که...

روش های خانگی برای درمان پا و مچ پای متورم

پا و قوزک پای متورم می تواند ناراحت کننده باشد. برخی از شیوه های خانگی برای درمان این مشکل عبارتند از یوگا ، روغن گریپ فروت ، اجتناب از مواد غذایی شور ، جعفری ، ماساژ ، کمپرس آب نمک که برخی از آنها را به تفصیل...

ورزش منظم سدی در برابر بیماری ها

مه شو:براساس مطالعات انجام شده، ورزش منظم از بروز امراض بسیار زیادی جلوگیری خواهد کرد. به عنوان مثال، ورزش منظم با تأثیر بر فشار و گردش خون، بار اضافه را از روی قلب برداشته و مانع از بیماری های قلبی می شود، از طرفی موجب کاهش کلسترول...