کنسرو ماهیآرشیو

زیان کنسرو ماهی تن برای زنان باردار

نتایج تحقیقات محققان وزارت غذا و داروی آمریکا حاکی از ان است که زنان باردار باید از خوردن کنسرو ماهی تن بپرهیزند. این محققان با انجام آزمایش روی تن های کنسرو شده دریافتند که ماهی تن دارای مقدار زیادی از ذرات جیوه است که این مقدار جیوه...