کم کردن استرسآرشیو

کاربرد وسایل و مواد مورد استفاده در مورد مانیکور

پاک کننده کوتیکل: این محلول های آرایشی در نرم کردن ناخن کمک می کنند و حاوی درصدی از هیدروکسید سدیم یا هیدروکسید پتاسیم و گلیسیرین می باشند. این محلول ها را قبل از سوهان کشیدن بر روی ناخن خود بمالید ( قبل از اینکه در کاسه مخصوص...