کمبود املاح معدنی بدنآرشیو

خواص عجیب و فوق العاده برخی از سبزیجات

خواص عجیب و فوق العاده برخی از سبزیجات موسیر : «اوید» در کتاب خود، مسیر را از ادویه ای که نیروی جنسی را تقویت می کند. نام برده است، مصرف آن طعم اغذیه را لذیذ می کند. موسیر در اغذیه موجب تقویت معده می شود و عمل...