کشیدن دندان هاآرشیو

نصب دندان های مصنوعی

دو شیوه متداول برای نصب دندان های مصنوعی وجود دارد. می توان دندان ها را کشیده به لثه و فک فرصت ترمیم داده و سپس دندان های مصنوعی را نصب کرد یا اینکه می توان دندان های مصنوعی را از قبل آماده کرده و بلافاصله بعداز کشیدن...