کرم های مختلفآرشیو

آیا در درماتولوژی هیچ گاه اورژانسی وجود دارد؟

بعضی عفونت ها که با علایم پوستی تظاهر می یابند، به طور بالقوه در کمتر از ۲۴ ساعت کشنده هستند، از آن جمله سپتی سمی مننگوکوکی، اکتیما گانگرنوزوم ( به علت سپتی سمی سودومونایی) و فاشئیت نکروزان است. کهیر ممکن است پیش علامتی از آنافیلاکسی باشد که...