کربن دی اکسیدآرشیو

آیا کرایوتراپی برای شما خوب است؟

کرایوتراپی شامل استفاده از نیتروژن مایع یا شلاب کربن دی اکسید برای درمان آکنه است. این روش ها مفیدند اما به ظرف های نگهداری مخصوص نیاز دارند ؛ در نتیجه ، با به میدان آمدن درمان های جدیدتر ، محبوبیت آن ها رو به افول است. هدف...