پوست معمولیآرشیو

منظور از محرک های پوستی چیست ؟

منظور از محرک های پوستی چیست ؟ استفاده از یک محرک پوستی برای این است که به پوست یک تجدید فعالیت سریع بدهد و جریان خون پوست را بهبود بخشد. معمولاً تمام ماسک ها دارای درصد بالایی آب هستند که تبخیر سریع آن باعث سرد شدن و...

انتخاب ماسک مناسب بر اساس نوع پوست

برای ماسک کردن همواره می باید نوع پوست در نظر گرفته شود و ماسک مناسب آن، به کار برده شود. پوست خشک : پو.ست های خشک پوست هایی هستند که همواره در مقابل سرما خشک شده و کمتر تمایل به جوش زدن دارند و قدری نیز با...