پرفشاری خونآرشیو

نکاتی درباره پرفشاری خون

حدود ۲۵٪ خانم هایی که برای نخستین بار حامله شده اند در سه ماهه آخر حاملگی دچار کمی افزایش فشارخون می شوند که در صورت موجود نبودن اختلال کلیوی

پرفشاری خون مقاوم

پرفشاری خونی، هنگامی مقاوم است که علی رغم استفاده صحیح .رژیم دارویی که یکی از آنها را داروی دیورتیک (مدر) تشکیل می دهد، نتوان به فشارخون هدف دست یافت.

چه داروهایی برای درمان پرفشاری خون بیمار مناسب هستند؟

پزشک معالج هر بیمار با در نظر گرفتن عواملی مختلف از جمله چگونگی تاثیر دارو، عوارض جانبی احتمالی، وضعیت سلامتی عمومی، جنسیت، سن و نژاد، شدت پرفشاری خون

چگونه پرفشاری خون را درمان کنیم؟

اکثر افراد مبتلا به پرفشاری خون، دچار نوع اولیه، یعنی نوع بدون علت شناخته شده بیماری هستند و عده کمی از افراد مبتلا به نوع ثانویه، یعنی نوع دارای علت زمینه ای شناخته شده و قابل اصلاح پرفشاری خون می شوند.

نوار قلبی و فشارخون بالا

الکتروکاردیوگرام (ECG یا نوار قلبی) به ثبت فعالیت های الکتریکی قلب بر روی نوار کاغذی یا مانیتور گفته می شود و هدف از آن تهیه شاخصی غیر مستقیم از اندازه قلب و بررسی سرخرگهای کرونر قلب است.

عوارض درازمدت پرفشاری خون چیست؟

بالا بودن فشار خون برای مدت چند سال چنان چه موجب تنگ و سخت شدن سرخرگها شده باشد قلب قادر به پمپ کردن خون در درون این رگها نخواهد بود و در نتیجه، نارسایی احتقانی قلب روی می دهد و مایع در ریه ها جمع می شود.