پرایمرآرشیو

رموز آرایشی برای پوشاندن منافذ باز پوست

مه شو :منافذ باز و بزرگ صورت ،معضل بزرگی است که بسیاری از خانمها با آن مواجه هستند .این منافذ به دلیل تجمع سلولهای مرده در منافذ پوست ایجاد می شوند. البته در حال حاضر،روش های درمانی و محصولات متنوعی برای کاهش این منافذ در فروشگاه ها...

استفاده صحیح از پرایمر در آرایش

مه شو: استفاده صحیح از پرایمر، نه تنها به زیبایی هر چه بیشتر آرایش شما کمک می کند، بلکه موجب ماندگاری بیشتر آرایش و دوام بیشتر آن خواهد شد. در این مقاله، چند گام اساسی و پایه ای استفاده از پرایمر را با هم مرور می کنیم:...