پالمینگآرشیو

تمرینهایی برای تقویت دید رنگها

تمرینهای عمومی و آرامش فیزیکی، روانی و بینایی : نور، پالمینگ، بالانس، حرکات منحنی و غیره. یک کاغذ کاملاً سفید و یک جعبه آبرنگ تهیه کنید. سه رنگ اصلی یعنی قرمز، زرد، و آبی را به کار ببرید. سپس از یک نفر که رنگها را به خوبی...

تمرین برای تطابق مرکزی، همگرایی و تداخل تصویرها (۳)

انگشت شست خود یا نوک مداد را در فاصله ۱۵ تا ۲۰ سانتیمتری جلوی چشمها در راستای بینی قرار دهید. نگاه کنید، مژه بزنید و سپس به آرامی شست یا مداد را تا نوک بینی جلو بیاورید. ضمن آنکه آنرا با نگاه تعقیب می کنید، مژه بزنید،...

تمرین دو گله کوچک برای سلامت چشم ها

دو گلوله کوچک با رنگهای مختلف در فاصله ۱۰ تا ۱۵ سانتیمتری چشمان خود نگه دارید. چشم راست به گلوله راست و چشم چپ به گلوله چپ نگاه کند. این دو گلوله را ابتدا به یکدیگر نزدیک کنید و سپس در فاصله یک سانتیمتری یکدیگر قرار داده...

توصیه های برای خواندن حرفهای چاپی معمولی

به راحتی بنشینید. سرنیز کاملاً آزاد باشد، دو یا سه بار نفس عمیق بکشید. برای چند دقیقه عمل پالمینگ را انجام دهید. یک کتاب با یک روزنامه را برداشته و در فاصله ای که حرفها به بهترین وجه ممکن (بدون عینک) خوانده شوند، آنرا مطالعه کنید (برای...

اصول بسیار مهم در زمینه انجام ژیمناستیک چشم ها

هرگز در طول تمرینها عینک نزنید، چشمها را تا حد امکان در جهتهای ذکر شده در تمرین حرکت دهید و حتی کمی فشار بیاورید. عادت کنید که چشمان خود را روی اجسام بسیار دور یا بسیار دور یا بسیار نزدیک تطابق دهید. هر بار برنامه را با...