ویتامین B2آرشیو

در چه مواد غذایی ویتامین B1 و B2 وجود دارد؟

در چه مواد غذایی ویتامین B1 و B2 وجود دارد؟ ویتامین  B1 (تیامین) : در متابولیسم مواد قندی و انجام اعمال سلول های عصبی دخالت داشته و نقش مخصوصی را در تندرستی و عمر طولانی بازی می کند، بسیاری از اشخاص این ویتامین را به علت اینکه...