ویتامین (B1)آرشیو

در چه مواد غذایی ویتامین B1 و B2 وجود دارد؟

در چه مواد غذایی ویتامین B1 و B2 وجود دارد؟ ویتامین  B1 (تیامین) : در متابولیسم مواد قندی و انجام اعمال سلول های عصبی دخالت داشته و نقش مخصوصی را در تندرستی و عمر طولانی بازی می کند، بسیاری از اشخاص این ویتامین را به علت اینکه...

نکاتی که باید در دوران قاعدگی به آنها توجه داشته باشید

نکته ۱۱: اگر ظرف ۲ ساعت نیاز به تعویض نوار بهداشتی داشته باشید (یعنی خونریزی ان چنان زیاد باشد که مجبور به تعویض نوار بهداشتی (در مدت ۲ ساعت شوید) بهتر است به پزشک مراجعه کنید. نکته ۱۲ : آن دسته از زنانی که قبلاً رحم داشته...