وضعيت هاي اجتماعيآرشیو

ترس ها و باورهاي اصلي مرتبط با اضطراب اجتماعي

وقتي مواجهه تاثيري خود را شروع كرد و متوجه شديد بهتر از قبل مي توانيد با وضعيت هاي اجتماعي كنار بياييد، وقت بيشتري روي باورهايي كه زيربناي اضطراب تان هستند، بگذاريد : ببينيد «خودتان» را چطور درجه بندي مي كنيد؛ چگونه باور كرده ايد كه نظر ديگران،...

كنار آمدن با اضطراب ناراحتي و خودانگاره

كنار آمدن با اضطراب ناراحتي تحمل تان در رابطه با ناراحتي ناشي از حضور در وضعيت هاي اجتماعي را بالا ببريد. * بپذيريد كه بعضي از تجربه هاي اجتماعي ناخوشايند، اجتناب ناپذير هستند. * ترجيح بدهيد چنين تجربه هايي پيش نيايند نه اين كه توقع داشته باشيد...

خطاهای خود درباره ی اضطراب اجتماعی را ارزیابی نمایید

بازنگري احتمالاً قبلي از اين سعي كرده ايد كه در وضعيت هاي اجتماعي قرار بگيريد. اما وقتي هنوز باورهاي نامعقول قبلي را داريد. اين كار بي فايده است و اضطراب تان را بيشتر مي كند. در نتيجه بهتر است قبل از مواجهه، طرز فكرهاي جديدي در خودتان...

تعليم دادن به خود و آموختن مهارت های کنار آمدن در از بین بردن اضطراب اجتماعی

نگاه منفي درباره نظر ديگران راجع به شما، اضطراب اجتماعي را حفظ مي كند. خصوصاً مطمئن شويد فهميده ايد كه رفتار اجتناب چطور مشكل را طولاني مي كند. در ضمن عناوين فرعي مرتبط با ترس هاي خاص در صفحات قبل را بخوانيد. قسمت هاي مربوط به ترس...

سنجش مشكل برای از بین بردن اضطراب اجتماعی

براي آن كه طرح خود درماني شما مناسب باشد بايد بدانيد چه مشكلي داريد. پيشينه مشكل خود را بررسي كنيد آيا در خانواده شما كسي مشكلات هيجاني، مثلا اضطراب اجتماعي، دارد؟ كمرويي شما چگونه نمايان شد و چه تاثيري بر روابط شما با همسالان، همكلاسي ها، همكاران،...

آموختن مهارت هاي كنار آمدن برای از بین بردن اضطراب اجتماعی

آرميدگي اگر مثل بسياري از آدم ها باشيد، عضلات تان در وضعيت هاي اجتماعي سخت مي شود. در اين حالت، آموختن راه و رسم شل كردن عضلات، شروع خوبي است. در روش آرميدگي آموزي سه مرحله اي ياد مي گيرد عضلات تان را فوراً شل كنيد، حتي...

كنار آمدن با اضطراب ناراحتي

تحمل تان در رابطه با ناراحتي ناشي از حضور در وضعيت هاي اجتماعي را بالا ببريد. * بپذيريد كه بعضي از تجربه هاي اجتماعي ناخوشايند، اجتناب ناپذير هستند. * ترجيح بدهيد چنين تجربه هايي پيش نيايند نه اين كه توقع داشته باشيد چنين تجربه هايي پيش نيايند....