وحشتزدگيآرشیو

ترس هاي معمول آدم ها در مورد وحشتزدگي

فهرست زير، ترس هاي معمول آدم ها در مورد وحشتزدگي و نحوه كنار آمدن با آنها را نشان مي دهد. * ديوانه شدن. يا فرق نشانه هاي اضطراب و روان پريشي را بشناسيد يا معناي «ديوانه شدن» را مشخص كنيد. آيا مشكل «خودانگاره» ايجاد مي كند؛ آيا...

تنظیم برنامه ی خود درمانی و کسب مهارت های بازنگری

تنظيم برنامه خود درماني اهداف خود درماني را مشخص كنيد؛ براي مثال هدف شما مي تواند اين باشد كه «با بالا بردن تحمل ناكامي، وحشتزدگي خودم را اداره كنم» يا «با وضعيت هايي كه از آنها اجتناب مي كرده ام مواجه شوم». يادتان باشد هدف شما اداره...

مشخص كردن خطوط پايه و تعلیم دادن به خود در خود درمانی

براي آن كه پيشرفت درمان تان را اندازه بگيريد، با دفعات و شدت حملات وحشتزدگي يعني خط پايه را مشخص كنيد. براي آن كه يك برنامه خود درماني اثر بخش تهيه كنيد، لازم است اتفاقاتي را كه درجريان حمله رخ مي دهند ثبت كنيد و ببينيد حمله...

حملات وحشتزدگي و رفتار اجتناب

حمله وحشتزدگي يك تناقض بزرگ است. با رويت چيزي كه شديداً خطرناك به نظر مي رسد، وحشت وجود شما را مي گيرد در حالي كه اصولاً خطري در كار نيست. حمله وحشتزدگي نمونه بارز تشديد اضطراب بر اثر تفكر ترسناك است. حملات وحشتزدگي، ترس و ناراحتي شديد...

روش های شرم ستیزی و غرفه سازی

شرم ستيزي شرم ستيزي يعني انجام دادن كارهايي كه به خاطر نظرم مردم از انجام دادن آنها مي ترسيد. هدف از اين نوع مواجهه آن است كه ديگر نگران تاييد نشدن نباشيد و تحمل شرم خود را بالا ببريد. در اين نوع مواجهه ، عملي را كه...

مواجهه با ترس از طریق القاء نشانه ها

مواجهه سه نوع است : ۱- القاء نشانه ها – استفاده از فنون فيزيكي براي جلو انداختن نشانه هاي وحشتزدگي به منظور تمرين كنار آمدن با چكاننده هاي واقعي وحشتزدگي. ۲- مواجهه ذهني – يا قرار گرفتن خيالي در وضعيت ترسناك براي تمرين كنار آمدن در زندگي...

افکارتان را چگونه تحلیل کنید

‏شما می توانید احساساتان را عوض کنید و هیجانات تان را چنان مهارکنید که دیگر شما را ناراحت و عاجز نكنند. اما چه طور می مي توانيد باورهایی را كه سال ها با آنها زندگي کرده اید و در برابر تغییرمقاومت کرده اند،کنار بگذاريد؟ چیزی که نیاز...