وارسيآرشیو

اجراي مواجهه و راهبرد و فنون

با استفاده از روش زير، به مدت يك هفته روزانه يك مرحله را اجرا كن. * خود تحليلي عقلاني قبلي خود را مجدداً بخوان. * هر وقت وسوسه شديد لوازم را وارسي كنيف كارت عقلاني را بخوان. * جز در دو مرحله آخر، به نوار زير سوال...

برنامه خود را برای از بین بردن نگرانی طراحي كنيد

اهداف تان را مشخص كنيد اهداف طرح خود درماني در مشخص كنيد. هدف هاي خود را تا حد امكان به صورت مشخص و در قالب يك رشته رفتار بيان كنيد. براي مثال : * دوره هاي نگراني خودم را به حداكثر ۳۰ دقيقه برسانم. * ياد بگيرم...

فكرتان را چگونه عوض كنيد

پس از شناسايي افكارتان، نوبت به اين مي رسد كه افكار خود ناكام كن را زير سوال ببريد و تغيير بدهيد. اما چرا باور قديمي را زير سوال ببريد ؟ چرا آن را كنار نگذاريد و به باور جديدي نرسيد ؟ به دو دليل نخست اين كه...

وارسي مشكل بوجود آورنده ی اضطراب و برنامه ريزي

پيش از آن كه كار روي اضطراب را شروع كنيم، سنجش مشكل و نحوه طراحي اقدام را توضيح مي دهم. سنجش و طراحي اقدام، احتمال موفقيت را بيشتر مي كند و باعث مي شود در وقت صرفه جويي كنيم. جمع آوري اطلاعات در اين مرحله، اطلاعاتي را...