هموگلوبینآرشیو

تالاسمی چه نوع بیماری است؟

تالاسمی چه نوع بیماری است؟ تالاسمی سلولهای قرمز خون انسان وظیفه اکسیژن رسانی به قسمتهای مختلف بدن را بعهده دارند و این کار را از طریق ماده ای که در داخل سلولهای قرمز وجود دارد و بنام هموگلوبین معروف است انجام می دهند. هموگلوبین دارای دو قسمت...

بیماری های مولتیپل میلوم و استفراغ خونی چه ارتباطی با کم خونی دارند ؟

کم خونی داسی شکل (sickle-cell anemia) یکی از بیماری های وراثتی خونی است که اشکال اصلی در ساختمان هموگلوبین گلبول قرمز می باشد. در حالت طبیعی این هموگلوبین از نوع Aمی باشد. ولی در این بیماران هموگلوبین همه یا تعدادی از گلبول های قرمز بدن فرد (بر...

کم خونی چیست و یعنی چه ؟

کم خونی، یک بیماری خونی ناشی از کمبود هموگلوبین در گویچه های سرخ است. هر عاملی از نواختن آلات موسیقی مانند نواختن بیش از حد جاز گرفته تا سرمای قطبی و داروهای سمی می توانند موجب شکل گرفتن این بیماری شوند. کمبودهای تغذیه ای نیز از علل...

با از دست رفتن میزان زیادی خون در بدن چه اتفاقی می افتد ؟

هنگامی که مقدار زیادی خون از دست برود، کمبود مایع از دست رفته خطرناک تر از کمبود اریتروسیت ها است. علی رغم ساز و کارهای جبران کننده بدن، کمبود مایع ممکن است به قدری باشد که مایع باقی مانده برای تامین فشار خون عادی کافی نباشد و...

وضعیت خون در بدن انسان

خون در بدن انسان در حالت استراحت بدین نحو در سراسر بدن توزیع می شود. ۱-شش ها ۲-قلب ۳-اسکلت، پوست و غیره، ۱۰% ۴-مغز ۱۵% ۵-رگ های خونی قلب ۵% ۶-ماهیچه ها ۱۵% ۷-روده ها ۳۵% ۸-کلیه ها ۲۰% هر گاه تعداد اریتروسیت (erythrocytes) ها یا مقدار...

کم خونی و تشخیص آن

کم خونی ‏کم خونی به زبان علمی یعنی کمبود گلبول های قرمز و هموگلوبین درخون خون در اثر این کمبود نمی تواند اکسیژن کافی به قسمت های مختلف بدن برساند، بنابراین مقداراکسیژن در سلول ها پایین آمد. وسلول ها انرژی کافی برای انجام عملیات خود مانند کارهای...

کنترل و جلوگیری از دیابت

کنترل دیابت اگر دیابت دارید سه مرحله کلیدی به شما کمک می کند که خطر حمله قلبی وسکته مغزی را کاهش دهبد به موارد زیر توجه کنید: اول:تست A1cکه آزمایش هموگلوبین است ای آزمایش معدل گلوگز خون(قند خون)شما را در طول سه ماه اندازه می گیرد با...