s                                   

نوزادآرشیو

ترشح سینه ها در بین وعده های شیردهی

گاهی در بین وعده های شیردهی، پستان ها کمی ترشح دارند. بدین منظور سعی کنید از پارچه های محافظ کتانی در سینه بند خود استفاده کنید. این پارچه ها ترشحات شیر را جذب می کنند و نمی گذارند که لباستان خیس شود.در صورت نیاز، آنها را عوض...

فواید و خطرات زایمان در آب

زایمان در آب به فرآیند زایمان در آب گرم گفته می شود. برخی از زنان تصمیم می گیرند تا درد زایمان خود را در آب داشته باشند و زایمان خارج از آب صورت گیرد.برخی دیگر اما تصمیم می گیرند که زایمان و تولد هردو در آب صورت...