/*---[ Modal ]---*/ window.onload = function() { // if (jQuery('#zxc').length > 0 && jQuery(window).width() > 800) { if (jQuery('#zxc').length > 0) { //Get the A tag var id = jQuery('#zxc'); var close = jQuery('#boxes .close'); //Get the screen height and width var maskHeight = jQuery(document).height(); var maskWidth = jQuery(window).width(); if (localStorage.smsTime) { //time var for smsup now = jQuery.now() / 1000; smsTime = localStorage.smsTime; limitedTime = (now - smsTime) / 3600; if (limitedTime > 24) { now = jQuery.now() / 1000; localStorage.smsTime = now; //Set height and width to mask to fill up the whole screen jQuery('#mask').css({ 'width': maskWidth, 'height': maskHeight }); //transition effect jQuery('#mask').fadeIn(1000); jQuery('#mask').fadeTo("slow", 0.8); //Get the window height and width var winH = jQuery(window).height(); var winW = jQuery(window).width(); //Set the smsup window to center jQuery(id).css('top', winH / 2 - jQuery(id).height() / 2); jQuery(id).css('left', winW / 2 - jQuery(id).width() / 2); //transition effect jQuery(id).fadeIn(2000); jQuery(close).fadeIn(5000); } } else { now = jQuery.now() / 1000; localStorage.smsTime = now; //Set height and width to mask to fill up the whole screen jQuery('#mask').css({ 'width': maskWidth, 'height': maskHeight }); //transition effect jQuery('#mask').fadeIn(1000); jQuery('#mask').fadeTo("slow", 0.8); //Get the window height and width var winH = jQuery(window).height(); var winW = jQuery(window).width(); //Set the smsup window to center jQuery(id).css('top', winH / 2 - jQuery(id).height() / 2); jQuery(id).css('left', winW / 2 - jQuery(id).width() / 2); //transition effect jQuery(id).fadeIn(2000); jQuery(close).fadeIn(5000); } //if mask is clicked jQuery('#mask').click(function() { jQuery(this).hide(); jQuery('.window').hide(); close.hide(); }); //if closeModel is clicked close.click(function() { jQuery('#mask').hide(); jQuery('.window').hide(); jQuery(this).hide(); }); //if banner is clicked jQuery('#zxc').click(function() { jQuery('#mask').hide(); jQuery('.window').hide(); close.hide(); }); } }            

نوزادانآرشیو

انواع پوشک های مورد استفاده برای کودکان

انواع پوشک های مورد استفاده برای کودکان پوشکها در انواع و اندازه های مختلف وجود دارند. قبل از اینگه کودکتان به دنیا بیاید شما باید تصمیم بگیرید که می خواهید از پوشکهای یکبار مصرف استفاده نمایید یا از پوشکهای پارچه ای برای این انتخاب شما چند عامل...

نحوه ی رعایت بهداشت گوش ها

تقریباً یک هشتم تمام ادراکات از راه گوش به ما می رسد. در میان تمام عوامل معلولیت که باعث از کار افتادن انسان می شود، کری بزرگترین علت شناخته شده است. کری حتی از کوری هم بدتر است، زیرا بسیاری از نابینایان در رشته های تجارت، قانون...

اصول تغذیه با شیر مادر

بعضی از نوزادان برای تغذیه با شیر مادر آمادگی کامل دارند و بعضی دیگر بیشتر به تنفس و کنجکاوی در مورد هوای تازه و احساس آن بر پوست خود علاقه مندند. بنابراین، به پیام های نوزادان خود- هرچه هست- توجه نشان دهید. اگر قبل از اولین شیردهی...

نکاتی درباره ی آتوپیک و سبورئیک

آتوپیک آتوپی به گروهی از بیماری ها (اگزما، آسم و تب یونجه) گفته می شود که در آن ها در پاسخ به مواد آلرژن موجود در محیط، تولید بسیار بالای IgE وجود دارد. هفتاد و پنج درصد از موارد، قبل از ۶ ماهگی بروز می کند و...

غذاهای عمل آوری شده

از حدود ۲۰۰ سال قبلی، به دنبال انقلاب صنعتی، صنعت عمل آوری مواد غذایی، فناوری هایی را ایجاد کرد که به وسیله ی آنها امکان تازه نگه داشتن طولانی تر این مواد فراهم آمد.

درمان رفلاکس اسیدی در نوزادان

رفلاکس اسید جریانی از محتویات معده است که به مری باز می گردد. در نوزادان اینگونه نارسایی ها سبب استفراغ می شوند که معمولا به تف کردن شناخته می شود. در اینجا مروری کوتاه بر درمان این مشکل خواهیم داشت. رفلاکس اسید یا رفلاکس معده به مری...