نهآرشیو

چگونه در مواقع خاص نه بگوییم؟(۲۵)

پسر ده ساله شما میگوید: «من باید آن را داشته باشم. می توانید برای روز تولدم آن را بخرید».

چگونه در مواقع خاص نه بگوییم؟(۲۴)

«مامان، می توانم امشب یک ساعت دیرتر به خانه بیایم؟ پدر و مادر «جمی»، «آلی» و «ارین» موافقت کرده اند».

چگونه در مواقع خاص نه بگوییم؟(۲۳)

«مامان، در تیم اسکی انتخاب شدم. باید قبل از جمعه یک تخته اسکی جدید بخرم. کلاه ایمنی را از مربی گرفتم.»

چگونه در مواقع خاص نه بگوییم؟(۲۲)

«می خواهم فینال مسابقه را امروز ببینم ممکن است کمی چیپس درست کنی»؟

چگونه در مواقع خاص نه بگوییم؟(۲۱)

کارها تقریبا تمام شده – فقط چهار جعبه مانده است. بیا اول انها را باز کنیم بعد استراحت کن».

چگونه در مواقع خاص نه بگوییم؟(۲۰)

خانواده همسرتان میگویند: «ما می خواهیم سرویسی کامل قطار را برای بچه ها بخریم. به پدر و مادرت بگو چیز دیگری بخرند».

چگونه در مواقع خاص نه بگوییم؟(۱۹)

در این بخش از سایت مه شو، تعدادی از مثال های که به احتمال زیاد شما هم در نه گفتن به آنان دچار مواجه شده اید را آورده ایم و راه حل آن ها را هم بیان کرده ایم.

چگونه در مواقع خاص نه بگوییم؟(۱۸)

شما پدر و مادر خوبی هستید. چرا دوباره بچه دار نمی شوید؟

چگونه در مواقع خاص نه بگوییم؟(۱۷)

«ازت خواهش می کنم خواهرات و «گری» را دعوت کن».

چگونه در مواقع خاص نه بگوییم؟(۱۶)

پدر و مادر تان میگویند: «ما تصمیم گرفته ایم که مخارج ماه عسل تان را بپردازیم وقتی به رم رفتید، سری هم به دختر عمه و پسر عمه هایت بزن»؟