نرمی استخوانآرشیو

عوارض جانبی ناشی از افراط در مصرف املاح معدنی، کلسیم و فسفر

عوارض جانبی ناشی از افراط در مصرف املاح معدنی، کلسیم و فسفر املاح معدنی : املاح معدنی نیز مانند ویتامین ها در حفظ شادابی، سلامت و بهداشت روانی و جسمانی افراد تأثیر بسزایی دارند. املاح معدنی همشان و یکسان با تأثیر ویتامین هاست. هزاران نفر از مردمی...

با مصرف سبزیجات از بدن خود محافظت کنید

با مصرف سبزیجات از بدن خود محافظت کنید عدس : در خاصیت با گوشت برابری می کند. تقویت کننده مغز بوده و حافظه را نیرو می بخشد، جوشانده آن ضد عفونی کننده است و گرد سوخته دانه های آن دندان را سفید می کند و از انواع...

تاثیر بسیار مهم کلسیم، فسفر، مس و املاح معدنی در سلامتی انسان

تاثیر بسیار مهم کلسیم، فسفر، مس و املاح معدنی در سلامتی انسان املاح معدنی : املاح معدنی نیز مانند ویتامین ها در حفظ شادابی، سلامت و بهداشت روانی و جسمانی افراد تأثیر بسزایی دارند. املاح معدنی همشان و یکسان با تأثیر ویتامین هاست. هزاران نفر از مردمی...