مچ پاآرشیو

انواع آزمایش های مرتبط با سیستم عصبی (۱)

واکنش زرد پی ها آزمون واکنش زرد پی ها یا رفلکس های تاندونی برای ارزیاب عملکرد حسی و حرکتی اعصاب، اتصالات نخاعی و شرایط اعصاب محیطی انجام می شود. مثلا، پزشک ممکن است با زدن ضربه های آرام بر روی زانو یا ناحیه مچ پا، با استفاده...

محدوديت های حرکتی مچ پا و ستون فقرات

‏مچ پا دارای حرکات دورسی فلكشن، پلا‏نتار فلکشن نسبت به محور عرضی، حرکت دورکردن و نزديك کردن نسبت به محور عمودی و حركات اورشن و اینورشن نسبت به محور اقدامی – خلفی است. رباط های خارجی از حرکت نزديك شدن مچ پا و مفصل زیر قاپی جلوگیری...

ماساژ قسمت های مختلف پا (۲)

_ ماساژ مچ پا همانند سایر مفاصل بدن، مچ پاها اغلب یک مخزن بزرگ کشش و وقفه دهنده ی جریان انرژی بین پاها و ساق های ماست. افرادی که دچار سفتی مچ پا هستند، ممکن است از سردی پاها رنج ببرند و بنابراین امکان دارد تماس کف...