مهره های کمریآرشیو

محدوديت های حرکتی مچ پا و ستون فقرات

‏مچ پا دارای حرکات دورسی فلكشن، پلا‏نتار فلکشن نسبت به محور عرضی، حرکت دورکردن و نزديك کردن نسبت به محور عمودی و حركات اورشن و اینورشن نسبت به محور اقدامی – خلفی است. رباط های خارجی از حرکت نزديك شدن مچ پا و مفصل زیر قاپی جلوگیری...