منبع انرژیآرشیو

چه مواد غذایی را می توان جایگزین گوشت نمود؟

چه مواد غذایی را می توان جایگزین گوشت نمود؟ طرفداران گوشت عقیده دارند که چون گوشت دارای مواد ازتی و سفیده ای است و این مواد برای ساخت و نمو انساج ضرورت دارد باید از آن استفاده نمود. بدیهی است که این مواد برای بدن ضروری است،...

از پیدایش کتواسیدوز جلوگیری کنید

۱- همیشه دز عادی انسولین روزانه خود را دریافت کنید. ولو این که قادر به خوردن نباشید انسولین را حذف نکنید مگر این که پزشک معالج جور دیگری تجویز نماید. ۲- قند خون یا ادرار را هر ۳ یا ۴ ساعت اندازه بگیرید. با استفاده از ساعت...