مناسكآرشیو

پایان وسواس فكري – اجبار عملي تا تعادل

پايان درمان درمان وقتي تمام مي شود كه مناسك را كنار بگذاريد و بدانيد وقتي وسواس هاي فكري شما بر مي گردند، بايد چه كار كنيد. براي چنين اتفاقي آماده باشيد. نشانه هاي وسواس فكري – اجبار عملي گهگاه باز مي گردندف به ويژه هنگام استرس. ولياگر...

تحقير كردن خود را كنار بگذاريد

بسياري از وسواسي ها، وسواس هاي فكري خود را نفرت انگيز و مناسك را نابهنجار مي دانند و از وجود چنين نشانه هايي در خودشان شرمنده هستند. آنها خودشان را احمق، ضعيف و بد مي دانند. به همين دليل مشكلات شان را مخفي كرده و از افشاي...

نگاه واقع بينانه به خطر

اگرچه اكثر آدم ها در حالت عادي احساس امنيت مي كنند مگر آن كه خطري در بين باشد ولي مبتلايان به اختلال وسواس فكري – عملي، طور ديگري فكر مي كنند يعني همواره احساس ناامني مي كنند مگر آن كه امنيتي در بين باشد. آن ها دنبال...

انواع اختلال وسواس فكري – عملي

در اينجا برخي از مواجهات و روش هاي پيشگيري از پاسخ براي وسواس فكري – اجبار عملي را توضيح مي دهم : * نظافت افراطي. كره را روي شير آشپزخانه يا هر چيز ديگري كه نسبت به آن حساس شده ايد، بماليد و تميز كردن آن را...

غرق فكرهاي وسواسي هستم چرا بايد عمداً روي آنها تمركز كنم ؟

شايد بپرسيد من كه غرق فكرهاي وسواسي هستم چرا بايد عمداً روي آنها تمركز كنم ؟ بله غرق اين فكرها هستيد ولي كنترل كمي روي آنها داريد. در مواجهه برنامه ريزي شده، وضعيتي را مهيا كرده و خودتان را براي مواجهه آماده مي كنيد تا از مهارت...

مراحل اصلي خود درماني وسواس فكري – اجبار عملي ۲

كسب مهارت هاي كنار آمدن ديري نمي گذرد كه با ترس هاي خود مواجهه مي شويد و تعمداً جلوي مناسك خود را مي گيرد. موفقيت شما وقتي بيشتر مي شود كه ابتدا مهارت هاي لازم براي اداره كردن ناراحتي و كنار آمدن با ناراحتي را كسب كنيد....