مفصلآرشیو

تغییرات غضروف و استخوان در آرتروز

غضروف مفصلی یک لایه و نسبتا نازک است. در اثر بیماری آرتروز این بافت شکننده و نازکتر از طبیعی می گردد. عقیده بسیاری براین است که اشکال اولیه در بیماری آرتروز در غضروف مفصلی است. در واکنش به غضروف غیرطبیعی، استخوان ها که در زیر غضروف مفصلی...

اسرار سلامتی پیاده روی با پای برهنه

مزیت های متعددی برای پابرهنه راه رفتن وجود دارد. در این مقاله به برخی از اسرار راه رفتن با پای برهنه و بدون کفش اشاره خواهیم کرد. امروزه تصور زندگی بدون کفش ، دمپایی و صندل دشوار است. کفش پا را از بریدگی ، کبودی ، گرما...