مفصل شانهآرشیو

آرتروز مفصل شانه

• مفصل شانه متحرک ترین مفصل بدن به شمار می آید ولی به دلیل دامنه ی حرکت، ناپایدارتر از سایر مفاصل است. مفصل شانه از نقاط شایع آسیب دیدگی بدن است. برجستگی کروی شکل سر استخوان بازو بزرگ تر از حفره استخوانی ای است که این برجستگی...

آناتومی و وظایف مفصل به بیان ساده

مفاصل محل مجاورت دو یا چند استخوان هستند. اکثر مفاصل متحرک اند. مفصل از قسمت های زیر تشکیل می شود: • غضروف (cartilage) : در ناحیه مفصل، استخوان ها به وسیله ی غضروف (نوعی بافت همبند) پوشیده می شوند.غضروف از سلول ها و رشته ها (فیبرها)یی ساخته...

تمرينات ممنوعه دو نفره

حركت شنا به كمك يار با حركت به طرف جلو عقب و يا شناي دوراني به طرفين اين حركت فشار زيادي به مفصل آرنج وارد مي كند و در درون ها مچ دست آسيب مي بيند. چون ساختار و محوهاي مفصلي آرنج براي پيچيدن و چرخش ساخته...

بيان اصول كلي در ارتباط با اثر حركات ممنوعه مفاصل (۲)

– ايجاد حركات مضر با تركيب و تلفيق كردن نادرست و ناسازگار دو حركت طبیعی ‏توجه به این نكته حائز اهمیت است که بر روی انجام حرکاتی که تا منتهی درجه دامنه طبیعی حرکت ادامه یافته و در آن نقطه حول یک محور طبیعی می چرخد دقت...

ماساژ شانه ها، گردن و پوست سر (۱)

مزیت اصلی کار کردن روی شانه ها از قسمت جلو این است که وزن خود گیرنده به پایین، روی دستهای شما فشار وارد می کند و تاثیر زیادی به حرکات می دهد. توالی حرکات ممکن است در ابتدا قدری پیچیده به نظر بیاید، چون که خارج از...