s                                   

مفصل رانآرشیو

آرتروز چگونه درمان می شود(۲)

• داروهای بازدارنده COX-2 به ویژه در صورت مصرف دوز بالا خطر بروز اتفارکتوس قلبی و سکته ی مغزی را افزایش می دهند.از این رو، سازمان غذا و داروی ایالات متحده، (FDA) دو داروی والدکوکسیب و روفکوکسیب را از بازار دارویی جمع آوری کرده است. • ممکن...

كشش بالاتنه به حالت يك پا جمع و آسيب به گردن

با انجام اين حركت فشار زيادي به گردن و شانه ها وارد مي شود و منجر به بروز آسيب و كشيدگي عضلاني در اين قسمت ها مي گردد. نشستن به حالت چار زانو و رساندن سر به زانو در اين حركت مفصل ران، عضلات گردن و شانه...

به کارگیری نامناسب افزایش تلاش عضلانی

برای ایجاد سرعت بیشینه در كل بدن و یا بخش ويژه ای از بدن، به کارگیری بیشینه و تا سر حد امكان عضلات بدن لازم و ضروري است. هرچه عضلات و درنتیجه، مفاصل به کارگرفته بیشتر باشند، ‏میزان اعمال نیرو به علت افزایش دامنه حرکت نیز بیشتر...

حرکات ممنوعه ورزشی برای عضلات دو مفصلی

‏برخی از عضلات بدن، به ویژه عضلات اندام های فوقانی و تحتای، از روی پیش از یك مفصل عبور می کنند، این عضلات را معمولا عضلات دومفصلی می گویند. عضلات دو مفصلی براي خم كرن كامل و یا به صورت هم زمان با آن برای باز کردن...

محوديت های حركتی مفصل ران

‏حرکت مفصل ران با حرکات ستون مهره از همراه و توام است و کاهش انعطاف پذیری در دامنه ¬حرکتی مفصل ران تا حدودی به وسیله انجام حرکت در ستون مهره ای جبران می شود. بدون توجه به زاویه مفصل زانو (خم يا صاف بودن زانو) دامنه انجام...