s                                   

مصرف ماهیآرشیو

فلفل ، داروی پیشگیری و ضد سرطان

اگر تا به حال فکر می کردید که فلفل جز طعم دادن به غذاها به دردی نمی خورد، اشتباه کرده اید، این گیاه تند شاید بتواند جان آدم های زیادی را نجات بدهد. بله! خوردن فلفل تند فقط دهان را نمی سوزاند. بلکه سلول های سرطانی را...

افزایش هوش کودکان با مصرف ماهی

براساس تحقیقات پژوهشگران موسسه ملی تحقیقات بهداشتی آمریکا، عنوان شده که مصرف ماهی و دیگر غذاهای دریایی در دوران بارداری موجب باهوش تر شدن کودکان و رشد بهتر مهارت های آنان می شود. مصرف ماهی و غذاهای دریایی در هفته، اگر کم تر از ۳۴۰ گرم باشد...