مشکلات پوستیآرشیو

چگونه منافذ پوست را کاهش دهیم

محصولات تجاری بیشماری وجود دارند که می توانند موجب سفت شدن پوست ، بسته شدن منافذ آن و درمان مشکلات پوستی شوند. اما گاهی در این محصولات ، که علی رغم گران بودن به راحتی نیز قابل تهیه هستند ، ترکیبات شیمیایی و مضر زیادی وجود دارد....

خطرات بالقوه ی محصولات آرایشی و بهداشتی

شامپوی شما چه مارکی است ؟ مارک لوازم آرایشتان چطور؟ اگر آن را در قفسه داروخانه دیده و سپس خریداری کرده اید حتما بی خطر است! اما بهتر است دوباره فکر کنید . بر اساس نظریه گروه طرفداران محیط زیست ، در حال حاضر ۵۰۰،۱۰ ماده مختلف...