متعادل سازی چهرهآرشیو

بهترین مدل ابرو متناسب با فرم چهره

دقیقا مثل مدل مو ، مدل ابرو هم باید متناسب با چهره انتخاب شود و یک مدل خاص مناسب همه صورت ها نیست . برای انتخاب مناسب ترین مدل ابرو ابتدا باید به زوایای چهره خود توجه کنید و با انتخاب کمان ابروی درست ، زیبا ترین...