ماساژآرشیو

ماساژ گردن و کوچک نمودن غبغب

ماساژ گردن شبها، گردن را با کرم ماساژ دهید، به این ترتیب که مقداری کرم را با سر انگشتان روی گردن بگذارید و دست را از پایین به طرف بالا به شکل ضربه های آهسته ای حرکت دهید. یکی از بهترین و آسانترین کرمهای خاص گردن را...

دوستان موهایتان را بشناسید

تغذیه موها موهای شما به هر رنگ و از هرجنس که باشد نیاز به تغذیه و مراقبت دارد. یک برنامه درست غذایی که به اندازه کافی ویتامینهای گروه B و نیز A و C و همینطور کلسیم و اهن و مس و ید و داشته باشد سبب...

چطور خودتان نواحی شکم و کمر خود را ماساژ دهید ؟

شکم : شکم را به صورت دورانی ماساژ و فشار دهید. پایین و وسط پشت: ماساژ وسط پشت کمی مشکل است. حیواناتی که پشت خود را به پوست درختان می مالند، بهترین راه حل را پیدا کرده اند! تنها کاری که به نظر می رسد این است...

چگونه خود را ماساژ دهید!

اگر ماساژ دهنده و ماساژ گیرنده ندارید، خود باید هر دو نقش را اجرا کنید! به این شکل که ماساژ دهنده خود باشید. درست است که کار چندانی آسانی نخواهد بود و به دلیل در دسترس نبودن خیلی از نقاط بدن و نیز نداشتن نیروی کافی، ماساژ...

چطور کمر و نواحی اطراف آن را ماساژ دهید ؟

حرکات کمر را به ترتیب زیر انجام دهید : دستها را در بالاترین قسمت پشت، در دو طرف ستون فقرات بگذارید، طوری که نوک انگشتها به طرف هم باشند. اکنون دستهای خود را به طرف پایین پشت با فشار سر دهید. در خط کمر، شیار کوچکی در...

نحوه ی ماساژ پا ها به طور کامل

پا بیش از قسمتهای دیگر بدن سزاوار یک ماساژ خوب است و به همین جهت باید به طور کامل و دقیق مورد توجه قرار گیرد : دست راست خود را مشت کنید و پای ماساژ گیرنده را محکم با دست چپ بگیرید و کف پا را ماساژ...

نحوه ی ماساژ زانوها

و اما زانو! حرکت زانو بسیار ساده است. شستها را به طور ضربدر روی خط پایین زانو بگذارید. بعد با شست دست چپ اطراف زانو را دور بزنید و به طرف راست بیاییدو یک دور کامل بچرخید. شیاری در زیر زانو حس می کنید. در این محل...

نحوه ی ماساژ ناحیه ی روی پا

به پهلو و روی یک پای ماساژ گیرنده روغن بمالید. برای حرکت اصلی روی پا، جای قرار گرفتن شما اهمیت زیادی دارد، اگر روی میز کار می کنید، در کنار ماساژ گیرنده (طرف راست) با زاویه ۴۵ درجه بایستید. وزن خود را روی پای او نیندازید و...

نحوه ی ماساژ کف دست ها

کف دست ماساژ گیرنده را با دست چپ خود بالا ببرید. دست راست خود را مشت کنید و کف دست ماساژ گیرنده را ماساژ دهید. بدون آنکه به طرف انگشتها بروید، کف دست را با حرکات دایره وار فشار دهید. در همان محل کف دست کار کنید...

نحوه ی ماساژ بازوها

دست راست ماساژ گیرنده را روی میز (با زمین) بگذارید و روی شانه و بازو روغن بمالید. بعد حرکات زیر را انجام دهید : ماساژ را با حرکت اصلی شروع می کنیم. کف دو دست خود را مطابق شکل روی مچ دست او قرار دهید. دستهایتان باید...