كنترل تنفسآرشیو

چطور مواجهه با اضطراب پس از ضربه را اجرا كنيد

مواجهه به صورت تدريجي و به شرح زير اجرا مي شود : ۱- ابتدا در مورد تاثيرات ضربه به طرز فكرتان راجع به خودتان، ديگران و دنيا بنويسيد يا حرف بزنيد. براي اداره كردن اضطراب تان از فنون آرميدگي، كنترل تنفس و بازنگري استفاده كنيد. توضيحات تان...

تنظیم برنامه ی خود درمانی و کسب مهارت های بازنگری

تنظيم برنامه خود درماني اهداف خود درماني را مشخص كنيد؛ براي مثال هدف شما مي تواند اين باشد كه «با بالا بردن تحمل ناكامي، وحشتزدگي خودم را اداره كنم» يا «با وضعيت هايي كه از آنها اجتناب مي كرده ام مواجه شوم». يادتان باشد هدف شما اداره...

روش های شرم ستیزی و غرفه سازی

شرم ستيزي شرم ستيزي يعني انجام دادن كارهايي كه به خاطر نظرم مردم از انجام دادن آنها مي ترسيد. هدف از اين نوع مواجهه آن است كه ديگر نگران تاييد نشدن نباشيد و تحمل شرم خود را بالا ببريد. در اين نوع مواجهه ، عملي را كه...

مواجهه با ترس از طریق واقعيت

مواجهه واقعي يا مواجهه «زنده» عبارت است از روبرو شدن تعمدي با وضعيت هايي گه از آنها مي ترسيد يا اجتناب مي كنيد. چنين مواجهه اي به شما كمك خواهد كرد تصورات غلط تان در مورد خطرات را اصلاح كنيد، تحمل ناراحتي خود را بالا ببريد و...