s                                   

قرص های ضدبارداریآرشیو

فلوتامید و قرص ضدبارداری خوراکی برای درمان آکنه

فلوتامید: این دارو بازدارنده گیرنده آندروژن است و برای درمان سرطان پروستات تایید شده است. این دارو در دزهای ۲۵۰ میلی گرم دوبار در روز ، همراه با داروهای خوراکی ضدبارداری برای درمان آکنه یا هیرسوتیسم در زنان استفاده شده است. در مطالعه ای که فلوتامید را...

هورمون درمانی آکنه ها

افرادی که قرص های ضدبارداری خوراکی مصرف می کنند باید حداقل یک ماه قبل از آزمایش دارو را قطع کنند. این ازمایش ها برای به دقت مشخص کردن منبع فزونی تولید آندروژن طراحی شده است تا بتوان درمان مناسب را در پیش گرفت. توجه به این موضوع...

علت های تحریک آکنه

سرشتی (مربوط به ژنتیک یا عواملی که از کنترل مستقیم شما خارج اند) پیشینه آکنه شدید در خانواده افزایش آندروژن های در گردش با جریان خون بیش – واکنشی فولیکول ها به آندروژن ها ناهنجاری های موضعی واحد مو – چربی غیر سرشتی (مربوط به عواملی که...

همه چیز درباره قرص های ضد بارداری

قرص های ضد بارداری نوعی دارو هستند که زنان می توانند بطور روزانه برای جلوگیری از حاملگی مصرف کنند. قرص های ضد بارداری از هورمون ساخته شده اند و هورمون مواد شیمیایی ساخته شده در بدن ما هستند که کنترل نحوه فعالیت اعضای مختلف بدن را بر...