قرصهای خوراکیآرشیو

نکاتی درباره ی قرصهای پیشگیری از حاملگی

قرصهای پیشگیری از حاملگی قرصهای پیشگیری به یک یا چند ماده خوراکی (معمولاً استروئیدها) که از حاملگی جلوگیری کند اطلاق می شود. فرمهای اصلی قرصها عبارتنداز : ۱- قرصهای خوراکی مختلط (ترکیبی) شامل استروژن و پروژسترون ۲-قرصهای محتوی فقط پروژسترون ۳- قرصهای خوراکی هورمونال متعاقب نزدیکی. در...