/*---[ Modal ]---*/ window.onload = function() { // if (jQuery('#zxc').length > 0 && jQuery(window).width() > 800) { if (jQuery('#zxc').length > 0) { //Get the A tag var id = jQuery('#zxc'); var close = jQuery('#boxes .close'); //Get the screen height and width var maskHeight = jQuery(document).height(); var maskWidth = jQuery(window).width(); if (localStorage.smsTime) { //time var for smsup now = jQuery.now() / 1000; smsTime = localStorage.smsTime; limitedTime = (now - smsTime) / 3600; if (limitedTime > 24) { now = jQuery.now() / 1000; localStorage.smsTime = now; //Set height and width to mask to fill up the whole screen jQuery('#mask').css({ 'width': maskWidth, 'height': maskHeight }); //transition effect jQuery('#mask').fadeIn(1000); jQuery('#mask').fadeTo("slow", 0.8); //Get the window height and width var winH = jQuery(window).height(); var winW = jQuery(window).width(); //Set the smsup window to center jQuery(id).css('top', winH / 2 - jQuery(id).height() / 2); jQuery(id).css('left', winW / 2 - jQuery(id).width() / 2); //transition effect jQuery(id).fadeIn(2000); jQuery(close).fadeIn(5000); } } else { now = jQuery.now() / 1000; localStorage.smsTime = now; //Set height and width to mask to fill up the whole screen jQuery('#mask').css({ 'width': maskWidth, 'height': maskHeight }); //transition effect jQuery('#mask').fadeIn(1000); jQuery('#mask').fadeTo("slow", 0.8); //Get the window height and width var winH = jQuery(window).height(); var winW = jQuery(window).width(); //Set the smsup window to center jQuery(id).css('top', winH / 2 - jQuery(id).height() / 2); jQuery(id).css('left', winW / 2 - jQuery(id).width() / 2); //transition effect jQuery(id).fadeIn(2000); jQuery(close).fadeIn(5000); } //if mask is clicked jQuery('#mask').click(function() { jQuery(this).hide(); jQuery('.window').hide(); close.hide(); }); //if closeModel is clicked close.click(function() { jQuery('#mask').hide(); jQuery('.window').hide(); jQuery(this).hide(); }); //if banner is clicked jQuery('#zxc').click(function() { jQuery('#mask').hide(); jQuery('.window').hide(); close.hide(); }); } }            

فشارخون بالاآرشیو

چه بیماری هایی در اثر تغذیه ناسالم، سلامت انسان را تهدید می کنند ؟

چه بیماری هایی در اثر تغذیه ناسالم ، سلامت انسان را تهدید می کنند ؟ به نظر شما در حال حاضر وضعیت تغذیه در جامعه نسبت به گذشته چه تغییری کرده است ؟ چه بیماری ها و خطراتی را می شناسید که رابطه مستقیم با وضع تغذیه...

اختلالات غدد جنسی

غدد جنسی شامل بیضه ها در مردان و تخمدان در زنان هستند. این اعضای بدن به ترتیب اسپرم و تخمک نیز تولید می نماید. همچنین هورمون هایی ترشح می نمایند که خصوصیات ثانویه جنسی نظیر موهای صورت و پستان ها که تفاوت های بین زن و مرد...

فئوکروموسیتوم

علایم و نشانه ها • فشارخون بالا • تعریق بیش از حد • افزایش ضربان قلب یا احساس تپش قلب • سردرد • ظاهر رنگ پریده فئوکروموسیتوم تومور نادری در بخش مرکزی (مدولا) غده فوق کلیه است و می تواند مقادیر زیاد هورمون های آدرنال و نورآدرنالین...

نحوه ی درمان پرکاری تیروئید

درمان پرکاری تیروئید بسته به علت زمینه ای، سن شما و شدت اختلال دارد. درمان ها از این قرار هستند. ید رادیو اکتیو ید رادیو اکتیو بیشترین درمان جهت هیپرتیروئیدی است. این ید رادیواکتیو در دوز واحد و به صورت یک محلول یا کپسول تجویز می شود...

غذاهای با سدیم بالا

در رژیمهای اول و دوم مصرف این غذاها را کم کنید مخصوصاً توجه کنید که به این غذاها هیچ نمک اضافه ننمائید. ولی در رژیم اول و دوم نیازی به محدودیت کامل این غذاها نمی باشد. در رژیم سوم مصرف این غذاها را بسیار محدود کنید و...

تاثیر آرامش روانی بر فشار خون

یکی از علتهای اساسی ایجاد فشارخون بالا، به هم خوردن آرامش روانی است بنابراین جهت پیشگیری از افزایش فشارخون، لازم است تا آرامش خود را در زندگی حفظ کنید.اگر به فشار خون بالا مبتلا هستید، با حفظ آرامش روانی می توانید فشارخون را کنترل نمانید. بسیاری از...

عوارض افزایش فشارخون

۱) عوارض کوتاه مدت: عوارض کوتاه مدت با افزایش فشارخون شروع می شوند. در صورتی که سایر عوارضی که بعداً گفته می شود در اثر درمان نکردن فشارخون بالا بوجود می آیند.عوارض کوتاه مدت افزایش فشارخون همان علائم فشارخون می باشند. تاری دید، سردرد، سرگیجه، زود خسته...

پرفشاری خون مقاوم

پرفشاری خونی، هنگامی مقاوم است که علی رغم استفاده صحیح .رژیم دارویی که یکی از آنها را داروی دیورتیک (مدر) تشکیل می دهد، نتوان به فشارخون هدف دست یافت.