فر مژهآرشیو

چطور چشم ها را با آرایش بزرگتر نشان دهید

چه بخواهید چشمان خود را بزرگتر جلوه دهید و چه قصد دارید چشمانتان جلوه ای شاداب تر داشته باشند ، تکنیک های آرایشی برای این اهداف وجود دارند . هیچ یک از این تکنیک ها همیشه و برای همه به طور یکسان کار نمی کنند و کامل...