s                                   

غدد چربیآرشیو

چند نکته پزشکی جهت مراقبت از لب ها

یکی از شاخص های مهم در یک چهره ی زیبا ، لب ها هستند. لب های زیبا می توانند لبخند شما و چهره تان را زیباتر کنند. لب یکی از نواحی پوست است که بیشتر از هر جای دیگر در معرض هوا و آفتاب قرار دارد و...

آکنه چیست؟ (۱)

نام کامل پزشکی آکنه یا جوش صورت آکنه وولگاریس است. وولگاریس واژه ای لاتین و به معنی شایع است که به خوبی یکی از بیماری های بسیار شناخته شده در سراسر جهان را توصیف می کند. نام های دیگری مانند غرور جوانی ، جوش غرور ، ضایعه...

علل بروز گل مژه

گل مژه یک عفونت در نزدیکی چشم است که معمولا توسط باکتری اورئوس ایجاد می شود و می تواندبه اشکال متعددی باشد. گل مژه های خارجی معمولا در غدد سباسه زیس ، در واقع در نزدیکی پایین مژه و یا در غدد عرق در حاشیه پلک ایجاد...

علل خشکی پوست

پوست شما نسبت به بسیاری از شرایط حساس است. گاهی ممکن است پوست شما خشک یا پوسته پوسته شود و حتی گاهی نیز ترک می خورد و یا شکاف برمی دارد. همچنین تحت بعضی از شرایط، دارای خارش می شود و یا قرمز می گردد و در بدترین...