عوامل موفقیتآرشیو

نادیده گرفتن اظهارنامه های ماهیانه

تا به حالی چند بار حساب جاری خود را بسته اید فقط بخاطر اینکه مدت زیادی منتظر شدید که آن را تراز کنید و این کار کاملاً غیرممکن بود؟

تراز نکردن دسته چک خود

دسته چک خود چند نفر از ما تا به حالی به شوخی گفته ایم که تا وقتی برگه در دسته حکیم وجود دارد پول برای خرج کردن دارم؟ این موضوع برای خانمی که داستان ذیل را با ما در میان

پرداخت کردن صورتحساب ها، مدیریت نکردن پول

در یک خانه معمولاً زنان وظیفه پرداخت صورتحساب های ماهیانه را به عهده می گیرند، اگر مجردید این موضوع در مورد تان صدق می کند اما زنان متأهل اغلب خودشان

اصول اولیه پول را یاد بگیرید

مهم نیست که شما ۲۰۰۰ دلار در ماه درآمد دارید یا ۲۰/۰۰۰ دلار. یادداشت کنید که چطور دارید از پولتان استفاده می کنید و آن را از  دست می دهید.

انتخاب نکردن راه سرمایه گذاری درست خودرو

آیا شما باید یک ماشین اجاره کنید یا بخرید؟ بسیاری از زنان خریدن ماشین را درست وقتی عاقلانه تر است، به اجاره کردن آن موکول می کنند

صرف نظر از استرداد پول و راه های استفاده

من تقریباً مدت بیست سال است از خطوط هوایی که شامل جایزه است استفاده می کنم. شما ممکن است بدانید چطور این برنامه ها کار می کند، اما هرگز برای ثبت نام وقت نداشته اید.

وقت نگذاشتن برای تحقیق

آنقدر همه ما این روزها مشغله داریم یا سرگرم برآوردن احتیاجات دیگران هستیم که تعجبی ندارد اگر قبل از خرید کردن زمانی را به تحقیقی اختصاصی ندهیم.

خرج کردن پول برای نجات پول

ما در منزلمان یک جوک داریم: ما نمیتوانیم از فروشگاههای زنجیرهای خرید کنیم زیرا نمیتوانیم آنقدر پول پس انداز کنیم.

سندروم شغل اول

دختران جوانی که مدرسه را تمام می کنند مخصوصاً با اولین چک دستمزد خود تسلیم این اشتباه می شوند. با وجود این حقیقت که بسیاری از آنها والدینی دارند

تحت فشار اجتماعی قرار گرفتن

اورسولا در پاسخ به این سوال که چه رفتارهایی او را از پولدار شدن باز داشته است؟” گفت: «یکی از بزرگترین اشتباهاتی که من درباره پول انجام داده ام این است