عوامل بیماریآرشیو

علایم و نشانه های سیفلیس

اولیه • ضایعات بدون دردی بر روی آلت تناسلی، مقعد (از راست روده)، زبان یا لب ها • بزرگی گره های لنفی در ناحیه کشاله ران ثانویه • جوش هایی بر روی قسمتی از بدن، به ویژه کف دست ها و پاها • ضایعاتی در دهان (دهان...