عفونت انگلیآرشیو

خونریزی زیاد قاعدگی و ارتباط آن با کم خونی

خونریزی زیاد قاعدگی (menorrhagia) در زمان قاعدگی، گاهی تا ۲۰۰ سی سی خون از دست می رود و فرد دچار کم خونی می شود و این در حالی است که در قاعدگی طبیعی تنها ۶۰ سی سی خونریزی وجود دارد. علت این وضعیت متععد است و باید...