عضله سازیآرشیو

کاهش چربی دور شکم با تمرینات ورزشی

بسیاری از افراد در پی این هستندکه چربی را از نقاط مشخصی از بدن مانند شكم، باسن و ران کاهش دهند. باید توجه داشت که از نظر علمی نمی توان قسمت خاصی از بدن را درنظرگرفت و به طور موضعی چربی های ان را مصرف کرد، در...

اهمیت استراحت در عضله سازی

مه شو: اگر می خواهید عضلات شما رشد مطلوب و مناسبی داشته باشند توصیه می کنیم حتما بین جلسات تمرینی خود زمانی را هم به بازیافت بدن اختصاص دهید. برای این منظور بهترین کاری که می توانید انجام دهید این است که خواب و استراحت کافی داشته...

چرا در حین عضله سازی، نباید نگران افزایش وزن خود باشیم؟

مه شو: ماهیچه ها و عضلات بدن، تنها ترکیبی از فیبرها و اعصاب نیستند، بلکه مجموعه ای از بافت های پیچیده ای هستند که مسئول تحرک و انجام حرکات بدنی بوده در این حین، با فعالیت بدنی، منجر به سوزاندن کالری و چربی های اضافه بدن می...