عصب کشیآرشیو

نصب دندان های مصنوعی

دو شیوه متداول برای نصب دندان های مصنوعی وجود دارد. می توان دندان ها را کشیده به لثه و فک فرصت ترمیم داده و سپس دندان های مصنوعی را نصب کرد یا اینکه می توان دندان های مصنوعی را از قبل آماده کرده و بلافاصله بعداز کشیدن...

روکش گذاری ، عصب کشی و قرار دادن پین در ریشه ی دندان

روکش گذاری اگر دندان به حدی پوسیده باشدکه نتوان ان را با چند ترمیم کوچک یا یک ترمیم بزرگ و بدون وجود خطر شکستن درمان کرد. دندان پزشک قسمت پوسیده را خارج و دندان را برای قراردادن روکش آماده می کند. روکش ممکن است از چینی، فلز...