عاشقانهآرشیو

تغییر نیاز های جنسی به عنوان بعدی مهم در بهبود روابط

از آن جا که تغییر نیازهای جنسی، بعد مهمی از بهبود روابط است، شاید یک تمرین کوتاه به شما کمک کند. جملات زیر را کامل کند: ۱- در زمینه ی روابط جنسی و صمیمیت، من از همسرم انتظار دارم ‏که (مثال: بیشتر او آغازگر رابطه ی زناشویی...