عارضه ریزش غیر طبیعی موآرشیو

ریزش موی حاشیه ای (ریزش موی آستانه پیشانی)

ریزش موی حاشیه ای (ریزش موی آستانه پیشانی) این ناهنجاری، عاقبت عارضه ریزش غیر طبیعی مو ، در اثر استعمال بیگودیهای محکم در موها و یا صاف کردن مصنوعی موهای مجعد (این عمل بظاهر آرایشی بیشتر در بین دختران سیاه پوست مشاهده می شود)، می باشد. در...