صاف کردن آبآرشیو

تصفیه آب و روشهای آن در مقیاس کوچک

تصفیه آب و روشهای آن در مقیاس کوچک با اطلاع از منابع طبیعی آب و کیفیت آن نتیجه می گیریم که هیچ گونه ابی را نمی توان قبل از تصفیه و یا اطمینان داشتن از سالم بودن آن مصرف کرد. بنابراین هدف از تصفیه آب عبارت است...