شیرنارگیلآرشیو

موها را با این روش ،به طور طبیعی صاف و لخت کنید

مه شو: صاف کردن موها یکی از اقدامات بسیار پرطرفدار زیبایی است که متاسفانه در برخی موارد موجب صدمات جدی به موها و آسیب های   بلند مدت به موها می شود. ضمن اینکه توصیه می کنیم همواره صاف کردن موها را در بهترین مراکز و تحت...