شکستگی استخوانآرشیو

چگونه کلسیم مورد نیاز بدن را تامین کنیم؟

کلسیم : بسیار مردمی که با رژیم های سخت غذایی ۲۵ کیلو یا بیشتر وزن کم کرده اند، با توجه به محرومیت شدید غذایی به من گفته اند که چند ماه بعد از رژیم غذایی مبتلا به دردهای مضمن پشت و کمر شده اند. با بررسیهایی که...

ورزش دو میدانی و تاثیر آن در تقویت عضله پا

ورزش یکی از بهترین و قوی ترین راه ها در حفظ سلامتی است، ورزش شاخه های زیادی دارد که هر کس بر اساس  توانایی خود یکی از آنها را انتخاب و سپس شروع به تمرین می نماید. یکی از شاخه های ورزش دو می باشد که نحوه...

کاشت های دندانی چه هستند ؟

از کاشت دندانی می توان به جای دندان های مصنوعی قابل برداشت (متحرک) ناکامل، پل های دندانی و دندان های افتاده استفاده کرد. آنها امکان داشتن دندان های جایگزین دایمی- چه تمام دندان ها و یا چند تا از آنها- را برایتان فراهم می کنند. این دندان...

حركات ممنوعه ورزشی از نظر ساختار اسكلتي

‏ازنظر ساختار اسكلتی ممنوعیت اين حركات با توجه به تحت فشار قراردادن و آسیب به دو بخش (الف) اسكلت محوري و (ب) اسكلت ضمیمه از مورد بررسی قرار می گیرد. ‏محدويت های حرکتی استخوازن باز و در مفصل شانه ‏به دلیل سطح تماس کم عميق و نسبتا...

تعادل خود را حفظ کنید

به عنوان یک کودک، تعادل فوق العادهای داشتم. در پنج سالگی میتوانستم دوچرخه سواری کنم و بر روی پایه های چوبی راه بروم.

اینگونه پوکی استخوان را درمان کنید

امروزه به زنانی که مبتلا به پوکی استخوان هستند، قول درمان جدیدی داده شده که تا اواسط سال ۱۹۹۰ شناسایی نشده بود.

چرا مردان مرحله شکستگی استخوان ندارند؟

مردان فاقد مرحله شکستگی استخوان هستند، به شکلی که مدت زیادی طول میکشد تا به این مرحله برسند.