سوخت ماهیچه هاآرشیو

نیروی عضلانی انسان (سوخت ماهیچه ها)

نیروی عضلانی انسان (سوخت ماهیچه ها) : کاری که ماهیچه ها انجام می دهند از طریق انقباض ماهیچه ها صورت می گیرد. اغلب سرهای ماهیچه ها به وسیله وترهایی به دو استخوان متحرک وصل شده اند. موقع انقباض، ماهیچه ها باد می کنند و کوتاه تر می...