سلول های خونیآرشیو

درمان های آزمایشگاهی بیماری ام-اس

علاوه بر داروها فیزیوتراپی و کار درمانی هم می توانند با ارایه ورزش های تقویت کننده عضلات و ابزارهای کمکی برای انجام امور روزمره به حفظ استقلال شما کمک کنند. مشاوره های فردی یا گروهی می توانند به شما و خانواده شما در کنار آمدن با ام-...